Hanoinet - Nếu sử dụng dịch vụ cho thuê và quản lý nhân sự, doanh nghiệp cần trao đổi cụ thể các thỏa thuận về quản lý nhân viên với nhà cung cấp dịch vụ.