Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nguồn vốn không được quản lý hiệu quả do đâu?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thực tế trên cũng phần nào giải thích được vì sao việc đánh giá hiệu quả quản lý vốn của người đại diện chưa được quan tâm nhiều, chưa có chế tài cụ thể đối với người đại diện khi doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả hoặc bị lỗ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=65873