Ngưỡng 1000 điểm đã... thủng

Hanoinet - Ngưỡng 1.000 điểm đã chính thức bị phá trong phiên giao dịch 13/11 và cũng là phiên thứ 8 liên tiếp đi xuống của sàn TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=28265