(Toquoc)-Thực tế khi đưa vào sử dụng công trình hồ Cầu Mới hiệu quả chẳng được bao nhiêu.