ICTnews - Dịch vụ gọi điện thoại công cộng nhiều năm qua đã đem lại nguồn thu khá lớn cho bưu chính, nhưng đến nay đang có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng. 13/08/2008 Xem tiếp.....