Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10, khóa IX. Tới dự, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Tiến Châu (bên trái).

Hội nghị nhằm thông qua Tờ trình về việc hiệp thương nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, nêu rõ:

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Từ quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch,Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Lê Tiến Châu.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí với Tờ trình, giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngay sau đó, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Tại hội nghị, với 100% các cụ, các vị, các đồng chí trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất trí, đồng chí Lê Tiến Châu được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.BOX

Tóm tắt lý lịch của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Họ và tên: Lê Tiến Châu, sinh ngày 5/10/1969

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 07/01/1998; Ngày chính thức: 07/01/1999

* Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ 05/9/1994-16/12/2002: Giảng viên Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Bí thư Đoàn Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

+ Từ 17/12/2002-01/4/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

+ Từ 02/4/2007-31/12/2009: Giảng viên Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

+ Từ 01/01/2010-08/02/2010: Chuyên viên Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh.

+ Từ 09/02/2010-31/8/2010: Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh.

+ Từ 01/9/2010-31/12/2011: Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/01/2012-30/6/2012: Bí thư Chi bộ, Quyền Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/7/2012-30/4/2013: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/5/2013-30/8/2014: Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 01/9/2014-15/02/2015: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh.

+ Từ 16/02/2015-20/01/2016: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

+ Từ 21/01/2016-12/6/2016: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội.

+ Từ 13/6/2016-06/3/2018: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội.

+ Từ 07/3/2018 - 03/5/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

+ Từ 04/5/2018-24/8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

+ Từ 25/8/2020-10/11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

+ Từ 11/11/2020 - 27/5/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

+ Từ 28/5/2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

+ Ngày 30/6/2021: tại Hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, đã hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

VĨNH KHANG; Ảnh: CHU NGỌC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nguyen-bi-thu-tinh-uy-hau-giang-giu-chuc-pho-chu-tich-tong-thu-ky-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-652918/