Nguyên cán bộ cấp cao bình luận về Quy định Trách nhiệm nêu gương

Gốc
Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trướchết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương là một trong những nội dung được đưa ra xem xét tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

Nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định rất cần thiết nhằm phát huy vaitrò nêu gương của đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và nănglực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Trách nhiệm nêu gương phải thường xuyên, liên tục

Hiện nay, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện trựctiếp hoặc gián tiếp trong nhiều văn bản của Đảng, cụ thể nhất là Quyđịnh 101/QĐ-TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gươngcủa cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quyđịnh 55/QĐ-TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làmngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả tích cực trong Đảng và trong xã hội thơìgian qua, theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, các quy địnhhiện nay mới dừng ở mức độ như một lời khuyến nghị; cần phải nâng lênthành những ràng buộc trách nhiệm mạnh mẽ hơn. Vì thế, việc Hội nghịTrung ương 8 xem xét vấn đề này là rất cần thiết.

Ông Vũ Mão đánh giá các cơ quan đã chuẩn bị rất công phu, tiến hành lấy ýkiến của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo cấp ủy. Tuy nhiên, để quy địnhphù hợp với thực tiễn, thực thi hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống cầnlàm rõ một số nội dung cụ thể.

Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão, trước hết cần tìm ranguyên nhân vì sao thời gian qua sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhấtlà cán bộ cấp cao có nhiều hạn chế; sự quý mến, kính trọng và niềm tincủa nhân dân đối với những người có chức vị đã giảm sút, từ đó đưa ragiải pháp khắc phục.

Ông Vũ Mão chỉ rõ, hiện nay các quy định, văn bản pháp luật đòi hỏi sựnêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao còn thiếu nên trong tổ chứctriển khai có nhiều điểm không rõ ràng, không đầy đủ dẫn đến việc thựchiện tùy tiện.

Dẫn chứng việc dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) mặc dù đãtrình ra Quốc hội 2 lần và tại kỳ họp tới sẽ cho ý kiến lần thứ 3 nhưngvấn đề xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực vẫn chưa đượcgiải quyết thấu đáo, ông Vũ Mão nhấn mạnh những quy định không rõ ràng,minh bạch sẽ dẫn đến sự thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất làcán bộ cấp cao.

Ông Vũ Mão cho rằng phải có cách nhìn sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về tácđộng của cơ chế thị trường vào nền kinh tế nước ta. Chủ trương xây dựngnền kinh tế theo cơ chế thị trường là đúng đắn nhưng do nhận thức khôngđầy đủ, thiếu những quy định về vận dụng cơ chế thị trường vào thể chếnước ta dẫn đến nguy cơ tham nhũng.

“Nói đến nội dung, tiêu chí nêu gương của cán bộ trước hết là cấp cao màkhông nói tới tác động của cơ chế thị trường, đòi hỏi vận dụng như thếnào thì chưa đầy đủ và rất khiếm khuyết. Quy định lần này phải có cáchnhìn nhận đầy đủ về tác động của cơ chế thị trường để từ đó đưa ra quyđịnh pháp luật về sự gương mẫu của cán bộ cấp cao trong điều kiện hiệnnay”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, nhiều vụ việc vi phạm, bị xử lý liên quan tới cán bộ cấpcao thời gian qua khiến nhân dân rất lo lắng. Khẳng định muốn đứng vững,Đảng phải trong sạch, gương mẫu, ông Vũ Mão cho rằng việc chấn chỉnh,củng cố cán bộ, đảng viên là cần thiết và Quy định này là một trongnhững nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đó. Trách nhiệm nêugương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt,cần phải chỉnh đốn thường xuyên, liên tục.

Đặc biệt, Điều 4 Hiến pháp đã nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mậtthiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân,chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Vì thế,Quy định này cần xây dựng cơ chế để nhân dân kiểm tra, giám sát, tạođiều kiện để báo chí thông tin sâu rộng tới người dân, đồng thời ngươìdân cũng có thể đóng góp ý kiến của mình.

Về lâu dài, theo ông Vũ Mão, các quy định về tạo điều kiện cho cán bộlãnh đạo nêu gương phải được thể chế hóa thành những văn bản pháp luật,có thể là luật, pháp lệnh, nghị định… buộc tất cả các cán bộ, đảng viênphải thực hiện nghiêm.

Nêu gương phải thực hiện từ trên xuống dưới

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tậpBáo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng -Văn hóa Trung ương (nay là BanTuyên giáo Trung ương) cho biết yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhấtlà cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, hoàn thành đượcnhiệm vụ đã được nêu ra tại Hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) tháng5/2018. Phẩm chất bao gồm cả phẩm chất chính trị và phẩm chất văn hóa,đạo đức; năng lực gồm năng lực đề ra đường lối, chính sách và năng lựcchuyên môn, nghiệp vụ. Uy tín là sự tín nhiệm, sự mến phục của nhân dânvà đặc biệt, cán bộ phải đảm đương được nhiệm vụ mới ngày càng nặng nề,phức tạp.

Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đượctrình Hội nghị Trung ương lần này đưa ra điểm mới là yêu cầu cán bộ,nhất là cán bộ chiến lược phải nêu gương tốt, coi nêu gương là tiêuchuẩn lớn trong xây dựng đội ngũ cán bộ.

Theo Nhà báo Hà Đăng, đây là vấn đề lớn bao gồm cả phương pháp lãnh đạo và tư chất của người lãnh đạo.

“Nếu như nói đây chỉ là cách lãnh đạo, coi đó là một mặt của công táccán bộ thì không đúng. Phải hiểu là nêu tấm gương toàn diện về con ngươìcách mạng, chẳng hạn như nêu tấm gương lớn về trọn đời phấn đấu hi sinhcho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Nếu lãnh đạo không nêu gương hoặcnêu gương xấu, người đó không đủ tiêu chuẩn làm cán bộ”, nhà báo Hà Đăngphân tích.

Dẫn chứng nhiều tấm gương về sự tuyệt đối trung thành với lợi ích củaĐảng, của cách mạng, của dân tộc; tấm gương trọn đời vì nước, vì dân;tấm gương về nếp sống trong sạch, giản dị..., nhà báo Hà Đăng nhấn mạnhngười cán bộ đi trước phải nêu tấm gương tốt cho lớp trẻ. Qua đó, lớptrẻ tin hơn vào con đường cách mạng và quyết tâm học tập, làm theo lớpđàn anh.

Ngoài ra, theo nhà báo Hà Đăng, việc nêu gương phải thực hiện từ trênxuống dưới; không chỉ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viênBan Chấp hành Trung ương mà những người đứng đầu ở tỉnh ủy, thường vụcấp ủy địa phương cũng phải nêu gương. Đây là vấn đề kỷ luật chung.

Phân tích các nguyên nhân gây ra tham nhũng, nguyên Phó Ban Tổ chứcTrung ương Nguyễn Đình Hương cho rằng vai trò nêu gương của cán bộ, Đảngviên vô cùng quan trọng, đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BanBí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viênBan Bí thư, Ủy viên Ban chấp Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiênquyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý,điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực,lạm quyền, lộng quyền, lợi ích nhóm, để người thân lợi dụng chức vụ,quyền hạn để trục lợi.

“Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, cấp trên không nghiêm thì làm saodưới nghiêm được. Công tác cán bộ và giám sát cán bộ là quan trọng”, ôngHương nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến chỉ rõ, không chỉ liên quan tới khoảng 4 triệu cán bộ đảngviên, trong đó cán bộ cao cấp, trung cấp, vấn đề trách nhiệm nêu gươngcòn đụng chạm tới vai trò, uy tín của Đảng, chất lượng lãnh đạo củaĐảng. Nếu được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XII thông qua,đây sẽ là quy định có ý nghĩa trong chống các biểu hiện tiêu cực tronglãnh đạo; làm tăng thêm sức mạnh của Đảng và quan trọng là tăng niềm tincủa người dân đối với Đảng./.

Phan Phương (TTXVN)