Nguyễn Đình Thi và bài hát “Người Hà Nội”

Gốc
Hanoinet - Nguyễn Đình Thi là một nhà văn hóa, văn nghệ lớn. Tên tuổi ông ôm trùm suốt nửa sau của thế kỷ XX với sự hoạt động có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực: triết học, văn, thơ, kịch, nhạc. Ông là một văn nghệ sỹ đa tài, để lại cho đời những thành tựu đáng kể ở cả hai hoạt động sáng tác và quản lý.

Tin nóng

Tin mới