Công bố các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhân sự

Công bố các nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV vừa ban hành một số Nghị quyết về nhân sự Ủy ban Kinh tế của QH...

11 liên quan

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nghị quyết về công tác nhân sự.

11 liên quan

UBTVQH ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về nhân sự Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các tỉnh: Hưng...

11 liên quan

Nhân sự tuần qua: Ông Nguyễn Đức Kiên rời Ủy ban Kinh tế, Bí thư Nghệ An về Văn phòng Trung ương Đảng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa...

11 liên quan

Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với ông Nguyễn Đức Kiên

Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đối với ông Nguyễn Đức Kiên....

11 liên quan

Miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên....

11 liên quan

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên

Tại quyết định 843/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ...

11 liên quan