Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng đồng bằng sông Hồng

Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng đồng bằng sông Hồng

Sáng nay (16/8), tại thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển...

10 liên quan

Tăng kết nối để miền Trung và Tây Nguyên bứt phá

Tăng kết nối để miền Trung và Tây Nguyên bứt phá

Tuy có nhiều khó khăn nhưng 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên còn rất nhiều dư địa phát triển. Tại Hội nghị...

10 liên quan

Liên kết phát triển Vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Sáng 12/8, tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị Vùng Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

10 liên quan

Phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía bắc

Tại TP Tuyên Quang, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

10 liên quan

Chú trọng kết nối vùng trong phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị đầu tiên trong chuỗi 4 hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đầu tư công...

10 liên quan

GRDP 2019 vùng Trung du và Miền núi phía Bắc ước đạt 8,5%

Tăng trưởng GRDP 6 tháng của 14 tỉnh Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc ước đạt 7,6%, cao hơn bình quân cả...

10 liên quan

Năm 2020 có ý nghĩa quyết định trong thực hiện kế hoạch đầu tư công

Năm 2020 có ý nghĩa quyết định trong thực hiện kế hoạch đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 4 Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2020,...

10 liên quan