Nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh có những hành vi sai phạm trong việc ra các quyết định trái quy định.

Vừa qua, Báo PLVN nhận được đơn của ông Đặng Thanh Việt - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh tố cáo ông Nguyễn Đình Xuân có sai phạm trong giải quyết tố cáo để buộc ông Việt thôi việc một cách oan ức.

Theo Báo cáo số 4492/BC-STNMT ngày 31/8/2016 và Kết luận số 3349/KL-STNMT ngày 07/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Nguyễn Đình Xuân ký về việc giải quyết tố cáo của bà Đỗ Thị Xuân Hồng (ngụ Bình Dương) đối với ông Đặng Thanh Việt có nội dung:

Ngày 14/4/2016, bà Đỗ Thị Xuân Hồng có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng (không gửi Sở Tài nguyên và Môi trường). Ngày 25/4/2016, Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản số 10/VP chuyển đơn của bà Hồng đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 05/5/2016 bà Hồng có đơn tố cáo ông Đặng Thanh Việt có hành vi làm giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ để chuyển đổi giấy phép kinh doanh, chiếm giữ con dấu, chiếm giữ hồ sơ pháp lý Công ty TNHH Việt Dương Tây Ninh (gọi tắt là Công ty Việt Dương), lừa dối chiếm đoạt tài sản của bà Hồng,

Ngày 16/5/2016, Giám đốc Xuân ký Quyết định số 2343/QĐ-STNMT về việc thụ lý giải quyết tố cáo và lập Tổ xác minh tố cáo đối với ông Đặng Thanh Việt.

Nguyen Giam doc So TN&MT tinh Tay Ninh: Thu ly to cao trai quy dinh! - Anh 1

Báo cáo xác minh của Công an tỉnh Tây Ninh

Tuy nhiên, việc Giám đốc Xuân thụ lý đơn tố cáo của bà Hồng bộc lộ nhiều dấu hiệu sai phạm về thủ tục và thẩm quyền, cụ thể:

Thứ nhất: Quyết định số 2343/QĐ-STNMT ngày 16/5/2016 của Giám đốc Xuân ký về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo, nhưng trên quyết định này, ông Xuân lại “căn cứ Luật khiếu nại số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011” là không đúng quy định.

Thứ hai: Đơn của bà Hồng tố cáo ông Việt các hành vi như: “làm giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ để chuyển đổi giấy phép kinh doanh, chiếm giữ con dấu, chiếm giữ hồ sơ pháp lý Công ty TNHH Việt Dương Tây Ninh (goi tắt là Công ty Việt Dương), lừa dối chiếm đoạt tài sản của bà.”

Như vậy, việc tố cáo của bà Hồng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bởi: Khoản 1, Điều 12 quy định về “Nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo của Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011” chỉ cho phép: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đó.

Bà Hồng tố cáo ông Việt những hành vi nêu trong đơn là không phải hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Để giải quyết tố cáo này, lẽ ra Giám đốc Xuân phải chuyển đơn đến cơ quan chức năng điều tra, tố tụng như: Công an, Tòa án để giải quyết mới đúng quy định pháp luật.

Trên thực tế, bà Hồng đã tố cáo ông Việt đến Công an tỉnh Tây Ninh. Sau khi xác minh, ngày 23/9/2016 Công an tỉnh Tây Ninh đã có Báo cáo số 337/BC-CAT-CSKT về việc báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo của bà Đỗ Thị Xuân Hồng.

Căn cứ vào kết quả xác minh và kết quả thống nhất về đường lối xử lý vụ việc của Liên ngành tư pháp tỉnh ngày 07/8/2016, Công an tỉnh Tây Ninh xử lý: Hướng dẫn bà Hồng liên hệ Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho bà Hồng biết kết quả giám định.

Đối với ông Việt, thì Công an tỉnh thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý nếu có dấu hiệu đảng viên vi phạm.

Thứ ba, đối với quá trình giải quyết đơn tố cáo của bà Hồng: Công an tỉnh đã xác minh và Liên ngành tư pháp đã thống nhất hướng giải quyết, hướng dẫn bà Hồng khởi kiện ra tòa án.

Theo quy định tại điểm b, Điều 6 Thông tư Số: 07/2014/TT-TTCP về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Thanh tra Chính phủ quy định: Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung thì không đủ điều kiện để thụ lý tố cáo.

Thay vì xem xét, xử lý (nếu có) dấu hiệu đảng viên vi phạm đối với ông Việt như liên ngành tư pháp đã thống nhất, thì ông Xuân lại tiếp tục “ưu ái” thụ lý đơn tố cáo của bà Hồng, bất chấp các quy định nói trên. Vì lẽ gì ẩn khuất?

Được biết, ngày 09/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2128/VPCP-V.I chuyển đơn của ông Việt đến UBND tỉnh Tây Ninh để chỉ đạo kiểm tra, rà soát và giải quyết theo thẩm quyền; đề nghị thông báo kết quả giải quyết cho Văn phòng Chính phủ.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin những nội dung có trong “Kết luận” và “Báo cáo” của Giám đốc Xuân trong việc giải quyết tố cáo theo kiểu “Sở làm thay cơ quan điều tra, tòa án”.

Hiếu Nghĩa