Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự

Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự

Báo Tin Tức TTXVN
Hoàn thiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Hoàn thiện pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Nhất trí trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Nhất trí trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Luật hóa việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Luật hóa việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Báo Công An Nhân Dân
Tránh chồng chéo về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tránh chồng chéo về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Khảo sát thẩm tra dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Khảo sát thẩm tra dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Làm rõ vướng mắc về quy định vành đai an toàn với công trình quốc phòng

Làm rõ vướng mắc về quy định vành đai an toàn với công trình quốc phòng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI SƯ ĐOÀN BỘ BINH 316, QUÂN KHU 2

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI SƯ ĐOÀN BỘ BINH 316, QUÂN KHU 2

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Quản lý, bảo vệ an toàn các công trình quốc phòng quan trọng

Quản lý, bảo vệ an toàn các công trình quốc phòng quan trọng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Không quân 370

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Không quân 370

Đại Biểu Nhân Dân
ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI SƯ ĐOÀN KHÔNG QUÂN 370, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT TẠI SƯ ĐOÀN KHÔNG QUÂN 370, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TẠI QUÂN KHU 7

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHẢO SÁT VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ TẠI QUÂN KHU 7

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Quân khu 7

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Quân khu 7

Đại Biểu Nhân Dân

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7
Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7
Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7

Đại Biểu Nhân Dân
Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh

Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh

Báo Tin Tức TTXVN
BÌNH DƯƠNG: KHÔNG VÌ LỢI ÍCH KINH TẾ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG AN NINH

BÌNH DƯƠNG: KHÔNG VÌ LỢI ÍCH KINH TẾ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG AN NINH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội