NSƯT Bùi Công Duy có tên trong danh sách ứng viên Phó giáo sư 2022

NSƯT Bùi Công Duy có tên trong danh sách ứng viên Phó giáo sư 2022

Những ứng viên đặc biệt trong danh sách xét công nhận GS, PGS năm 2022

Những ứng viên đặc biệt trong danh sách xét công nhận GS, PGS năm 2022

Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch, Thư ký 28 Hội đồng Giáo sư ngành năm 2022

Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo ký quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch, Thư ký 28 Hội đồng Giáo sư ngành năm 2022

Bổ nhiệm nhiều thành viên mới ở 28 hội đồng giáo sư ngành

Bổ nhiệm nhiều thành viên mới ở 28 hội đồng giáo sư ngành

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Công bố danh sách 26 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành

Công bố danh sách 26 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành

Ba ứng viên sinh năm 1989 được đề nghị xét Phó Giáo sư năm 2022

Ba ứng viên sinh năm 1989 được đề nghị xét Phó Giáo sư năm 2022

36 ứng viên Nghệ An được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

36 ứng viên Nghệ An được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Những người nổi tiếng trong danh sách ứng viên GS, PGS năm 2022

Những người nổi tiếng trong danh sách ứng viên GS, PGS năm 2022

Ngành kinh tế dẫn đầu về số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Ngành kinh tế dẫn đầu về số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2022

17 ứng viên Hà Tĩnh được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

17 ứng viên Hà Tĩnh được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Những ứng viên giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất 2022

Những ứng viên giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất 2022

447 ứng viên được xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022

447 ứng viên được xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Công bố 447 ứng viên được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Công bố 447 ứng viên được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

447 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

447 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

447 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

447 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Người duy nhất được đề nghị đạt chuẩn giáo sư ngành Luật năm 2022 là ai?

Người duy nhất được đề nghị đạt chuẩn giáo sư ngành Luật năm 2022 là ai?