Tại phiên tòa phúc thẩm mở sáng qua, Nguyễn Lâm Thái vẫn một mực kêu oan còn các "quan" bưu điện thì xin được miễn trách nhiệm hình sự như một số bưu điện liên quan.>> Nguyễn Lâm Thái bị đề nghị mức án chung thân