Bỏ 60 tỉ 'chạy án' nhưng cựu giám đốc BV Thủ Đức vẫn thoát tội đưa hối lộ, vì sao?

Bỏ 60 tỉ 'chạy án' nhưng cựu giám đốc BV Thủ Đức vẫn thoát tội đưa hối lộ, vì sao?

Vụ giám đốc bệnh viện 'chạy án': Vì sao tịch thu hơn 60 tỷ đồng?

Vụ giám đốc bệnh viện 'chạy án': Vì sao tịch thu hơn 60 tỷ đồng?

Cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra bị tuyên 9 năm tù

Cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra bị tuyên 9 năm tù

Vụ 'chạy án' 60 tỷ đồng: Hai cựu cán bộ công an bị phạt 15 năm tù

Vụ 'chạy án' 60 tỷ đồng: Hai cựu cán bộ công an bị phạt 15 năm tù

Tuyên án các bị cáo trong vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Tuyên án các bị cáo trong vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Tịch thu 2,67 triệu USD trong vụ chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức

Tịch thu 2,67 triệu USD trong vụ chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức

Lừa tiền 'chạy án' của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, cựu cán bộ C03 lĩnh 9 năm tù

Lừa tiền 'chạy án' của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, cựu cán bộ C03 lĩnh 9 năm tù

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đòi hơn 1 triệu USD chạy án, tòa bác yêu cầu

Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đòi hơn 1 triệu USD chạy án, tòa bác yêu cầu

Vụ 'chạy án' 60 tỷ đồng: Cựu cán bộ Công an lĩnh án 9 năm tù

Vụ 'chạy án' 60 tỷ đồng: Cựu cán bộ Công an lĩnh án 9 năm tù

Phạt 2 cựu cán bộ Bộ Công an tổng cộng 15 năm tù

Phạt 2 cựu cán bộ Bộ Công an tổng cộng 15 năm tù

Tuyên án các bị cáo trong vụ 'chạy án' cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức

Tuyên án các bị cáo trong vụ 'chạy án' cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức

Tịch thu hơn 60 tỉ đồng trong vụ 'chạy án' cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Tịch thu hơn 60 tỉ đồng trong vụ 'chạy án' cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

41 năm tù trong vụ 'chi gần 60 tỷ đồng để… chạy án'

41 năm tù trong vụ 'chi gần 60 tỷ đồng để… chạy án'

Tuyên án vụ hứa 'chạy án' cho cựu giám đốc BV Thủ Đức: 2 cựu cảnh sát C03 lãnh án không nhẹ

Tuyên án vụ hứa 'chạy án' cho cựu giám đốc BV Thủ Đức: 2 cựu cảnh sát C03 lãnh án không nhẹ

Vụ chạy án cho cựu Giám đốc BV Thủ Đức: Cao nhất 9 năm tù

Vụ chạy án cho cựu Giám đốc BV Thủ Đức: Cao nhất 9 năm tù

Tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ 'chạy án' 2,67 triệu USD

Tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ 'chạy án' 2,67 triệu USD

Tịch thu 2,67 triệu USD cựu Giám đốc BV Thủ Đức dùng 'chạy án'

Tịch thu 2,67 triệu USD cựu Giám đốc BV Thủ Đức dùng 'chạy án'

Vụ chạy án cho nguyên GĐ BV Thủ Đức: Đề nghị án từ 3-10 năm tù

Vụ chạy án cho nguyên GĐ BV Thủ Đức: Đề nghị án từ 3-10 năm tù