Nguyên nhân cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chậm tiến độ

Ban Quản lý Dự án 7 cho biết dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chậm tiến độ 2,7% so với kế hoạch đặt ra.

Ban Quản lý dự án 7 (QLDA7), Bộ GTVT cho biết tính từ thời điểm tháng 3-2022, tiến độ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1) có nhiều chuyển biến tích cực, nhà thầu đã tăng cường huy động máy, thiết bị, tổ chức tăng ca, kíp thi công.

Tuy nhiên, sản lượng thi công của dự án chậm do một số nguyên nhân khách quan liên quan đến việc thiếu mỏ vật liệu, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, giá nhân công tăng đột biến, mùa mưa tới sớm hơn dự kiến...

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang bị chậm tiến độ. Ảnh: ĐT.

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang bị chậm tiến độ. Ảnh: ĐT.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu triển khai dự án, một nhà thầu chưa tập trung tài chính, thiết bị, vật tư, nhân sự chủ chốt để thực hiện dự án.

Dự án bị chậm tiến độ cũng là do thiếu quan tâm của lãnh đạo các đơn vị thi công, sự yếu kém của nhân sự thực hiện dự án của một số nhà thầu dẫn đến công tác nghiệm thu, thanh toán rất chậm; khối lượng tồn tại chưa nghiệm thu lớn dẫn đến dòng tiền không thể quay lại công trường.

Bên cạnh đó, công tác lập, trình duyệt các phát sinh, điều chỉnh trong quá trình thi công dẫn đến công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công chậm.

Ban QLDA 7 cũng cho biết có tình trạng thiếu hụt tài chính ở một số nhà thầu, mũi thi công dẫn đến tình trạng chậm cung cấp vật tư, vật liệu, nợ lương nhân công.

Trước tình trạng trên, Ban QLDA7 đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ với lãnh đạo cấp cao của từng đơn vị thi công. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát, cam kết khối lượng, sản lượng thi công các hạng mục còn lại và đưa ra các mốc thời gian, khối lượng cần hoàn thành theo giai đoạn.

Trong đó, đối với phần việc đắp nền tuyến chính sẽ cơ bản hoàn thành công tác đắp nền tuyến chính trong tháng 8-2022. Các khối lượng còn lại như các đoạn đắp cao, đường gom, hoàn thành trong tháng 9-2022. Hoàn thành việc cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng cơ bản hoàn thành trong tháng 10-2022. Bê tông nhựa rỗng hoàn thành trong tháng 11-2022.

Đối với phần cầu và công trình trên tuyến sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 10-2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, Ban QLDA7 đã tổ chức mời các lãnh đạo cấp cao của nhà thầu họp kiểm điểm tiến độ và cam kết kế hoạch thực hiện từ nay đến hết năm 2022.

Các nhà thầu đã rà soát, cam kết sẽ tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân sự, tài chính để đảm bảo cơ bản hoàn thành gói thầu theo thời gian quy định của hợp đồng.

Đối với nhà thầu thi công, Ban QLDA 7 đã chấn chỉnh và xử lý nhà thầu yếu kém, chậm tiến độ, trong tháng 3 và đầu tháng 4-2022.

Ban QLDA7 đã điều chuyển 16,5 km thi công của 3 nhà thầu chính, phụ và 44 tổ đội thi công yếu kém để yêu cầu các nhà thầu chính, nhà thầu trong liên danh thi công thực hiện.

Đồng thời cuối tháng 5-2022 Ban QLDA7 đã chủ trì xử lý cắt toàn bộ khối lượng thi công do Công ty Viễn Đông giao cho đơn vị Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất Quản Trung thực hiện. Đến nay đơn vị được chỉ định đang triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát bổ sung nhân sự đảm bảo yêu cầu về chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp để nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình từ vật liệu đầu vào, máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ thi công đến quản lý chất lượng trong quá trình thi công. Từ đó, đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định hiện hành.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguyen-nhan-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-cham-tien-do-post692946.html