Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nguyên nhân do đâu ?

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Hơn 231 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu ngồn sông Hương (BQLRPHĐNSH) trong bốn năm qua đã bị người dân 3 xã Bình Điền, Bình Thành, Hồng Tiến (huyện Hương Trà, TT- Huế) chặt phá, lấn chiếm. Đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ phá rừng được xem là lớn nhất tỉnh?