Ít bữa trước cháu đi học, khi đó trời còn hơi lạnh, khi đến trường lúc cháu hơi cúi đầu xuống thôi mà thấy đau buốt vùng thái dương bên tay trái. Bây giờ cháu cứ lắc đầu mạnh là y rằng lại đau buốt ở thái dương, cháu không biết vì sao mong các cô các chú trả lời giúp ạ. Cháu cảm ơn!