Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nguyên nhân làm mai một vốn cồng chiêng

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Dự án tổng điều tra số lượng cồng chiêng đang được tiến hành tại các tỉnh Tây Nguyên, để xác định con số chính xác các bộ cồng chiêng hiện có trong nhân dân, lập cơ sở dữ liệu để từng bước xây dựng dự án khôi phục và phát huy giá trị của di sản văn hóa đặc sắc này trên chính quê hương của nó.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119474&sub=79&top=43