Nguyên nhân sập có thể xem là tình huống rủi ro, khó lường

Ngay sau khi sự cố sập hệ thống chống đỡ tạm đang thi công hai nhịp neo cầu Cần Thơ xảy ra ngày 26-9-2007. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ (UBNNCT).

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.37680.qdnd