Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị

Báo Kinh Tế Đô Thị
17/11/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tân Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tân Thứ trưởng

Tạp Chí Xây Dựng Đảng
15/11/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thứ trưởng mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thứ trưởng mới

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
15/11/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tân thứ trưởng 55 tuổi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tân thứ trưởng 55 tuổi

Báo Người Lao Động
15/11/2022
Chân dung Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị

Chân dung Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị

Báo Kiến Thức
15/11/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng mới

Bnews
Bnews
15/11/2022
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng mới

Báo Công Lý
15/11/2022
Ông Nguyễn Quốc Trị làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ông Nguyễn Quốc Trị làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Báo Pháp Luật TP.HCM
14/11/2022
Bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Giáo Dục & Thời Đại
14/11/2022
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT vừa được bổ nhiệm là ai?

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT vừa được bổ nhiệm là ai?

Báo Giao Thông
14/11/2022
Ông Nguyễn Quốc Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Quốc Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Công Thương
14/11/2022
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bnews
Bnews
14/11/2022
Ông Nguyễn Quốc Trị làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Quốc Trị làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo VietnamNet
14/11/2022
Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Báo Pháp Luật Việt Nam
14/11/2022
Ông Nguyễn Quốc Trị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Ông Nguyễn Quốc Trị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Báo Tin Tức TTXVN
14/11/2022
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Sài Gòn Giải Phóng
14/11/2022
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn

Báo VietnamPlus
14/11/2022