Thiếᴜ tướng Vũ Hồng Văn được Bộ Công an lấy ý kiến хét tặng Hᴜân chương

Thiếᴜ tướng Vũ Hồng Văn được Bộ Công an lấy ý kiến хét tặng Hᴜân chương

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an H.Nhơn Trạch

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an H.Nhơn Trạch

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thăng hàm Đại tá đối với Phó giám đốc Công an tỉnh

Thăng hàm Đại tá đối với Phó giám đốc Công an tỉnh

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Chân dung Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chân dung Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chân dung Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chân dung Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chân dung Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Chân dung Giám đốc Công an tỉnh

Chân dung Giám đốc Công an tỉnh

Ban Bí thư Trung ương chỉ định thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương chỉ định thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thêm 1 Phó Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu lãnh đạo?

Thêm 1 Phó Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu lãnh đạo?

Công an tỉnh Đồng Nai có phó giám đốc mới

Công an tỉnh Đồng Nai có phó giám đốc mới

Thượng tá Trần Anh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thượng tá Trần Anh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai có tân Phó giám đốc

Công an tỉnh Đồng Nai có tân Phó giám đốc

Công an tỉnh Đồng Nai có tân Phó giám đốc

Công an tỉnh Đồng Nai có tân Phó giám đốc

Chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai

Những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ