Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Xa khơi, Mùa xuân gọi bạn