Bộ Thông tin và Truyền thông phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ TTTT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng

Bộ TTTT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm được giao quản lý lĩnh vực báo chí

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm được giao quản lý lĩnh vực báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Ông Nguyễn Thanh Lâm chính thức trở thành tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Lâm chính thức trở thành tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho ông Nguyễn Thanh Lâm

Bộ TT&TT công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Bộ TT&TT công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT

Công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm

Chân dung Tân Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm

Chân dung Tân Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm