Bình Dương có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Dương có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 31/12, Tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã tiến hành kỳ họp...

10 liên quan

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Chiều 31/12, HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) nhằm bầu...

10 liên quan

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương lần thứ 13 (bất thường), khóa IX diễn ra chiều 31/12, các đại biểu đã bỏ phiếu...

10 liên quan

Ông Nguyễn Thanh Trúc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Hiện nay Bình Dương có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực; ông Đặng...

10 liên quan

Bình Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Chiều 31-12, tại TP Thủ Dầu Một, HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 13...

10 liên quan

Ông Nguyễn Thanh Trúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Chiều 31/12, Tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã tiến hành kỳ họp...

10 liên quan

Bình Dương có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Tỉnh Bình Dương bầu bổ sung một Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn...

10 liên quan

Bình Dương có tân Chủ tịch HĐND 7X

Trong kỳ họp bất thường ngày 3/4 của HĐND Bình Dương, ông Võ Văn Minh được bầu làm tân Chủ tịch HĐND tỉnh.

10 liên quan