(HHT_Online) Ngôi vị Hoa Học Trò Icon 2K8, chủ nhân của giải thưởng lớn - Nguyễn Thành Trung trong đêm Gala chào xuân đã tới thăm và nhận giải tại tòa soạn báo Hoa Học Trò - số 5 Hòa Mã.