Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Phòng chống lãng phí: 'Xử lý' vấn đề phải từ... gốc

Phòng chống lãng phí: 'Xử lý' vấn đề phải từ... gốc

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
7 giờ
Trách nhiệm không thể chung chung!

Trách nhiệm không thể chung chung!

Đại Biểu Nhân Dân
02/12/2022
NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
30/11/2022
Chống lãng phí trong hoạt động khoa học, công nghệ

Chống lãng phí trong hoạt động khoa học, công nghệ

Báo Hà Nội Mới
22/11/2022
Giám sát đến cùng!

Giám sát đến cùng!

Đại Biểu Nhân Dân
21/11/2022
Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo Tin Tức TTXVN
18/11/2022
Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
18/11/2022
Từ năm 2023, phát động toàn quốc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Từ năm 2023, phát động toàn quốc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
18/11/2022
NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2022/QH15: SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA ĐẤT NƯỚC

NGHỊ QUYẾT SỐ 74/2022/QH15: SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA ĐẤT NƯỚC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
18/11/2022
Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hành tiết kiệm

Báo Bắc Giang
18/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chống lãng phí

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chống lãng phí

Báo Pháp Luật Việt Nam
18/11/2022
Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo Nhân Dân
18/11/2022
Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua 'Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua 'Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

Báo Hà Nội Mới
18/11/2022
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Báo Tin Tức TTXVN
17/11/2022
Từ năm 2023, phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Tạp Chí Tài Chính
17/11/2022
Cà Mau: Đẩy mạnh chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng

Cà Mau: Đẩy mạnh chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng

Báo Đại Đoàn Kết
16/11/2022
Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí

Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí

Báo VietnamPlus
15/11/2022
Trước năm 2025 hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trước năm 2025 hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Báo Quân Đội Nhân Dân
15/11/2022