Nguyễn Thọ Tường và những biểu hiện của một họa sĩ thời hiện đại

ND - Trong số các họa sĩ trẻ của thời kinh tế thị trường, không ít người chối bỏ con đường vẽ tranh để bán. Họ vẫn canh cánh niềm khắc khoải muôn đời của người nghệ sĩ: Làm sao để đưa những sắc mầu của con người và thời đại mình đang sống vào khung tranh vĩnh cửu; làm sao để tiến lên, để dịch chuyển được dù chỉ một li, một lai so với hôm qua trên con đường bất tận đến với chân - thiện - mỹ. Trong số ấy có Nguyễn Thọ Tường.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107939&sub=77&top=43