Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Bản tin Truyền hình Xây dựng số 234

Bản tin Truyền hình Xây dựng số 234

Báo Xây Dựng
21/11/2022
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Báo Xây Dựng
19/11/2022
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

Đại Biểu Nhân Dân
18/11/2022
Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho Tiến sỹ Nguyễn Tường Văn

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho Tiến sỹ Nguyễn Tường Văn

Báo Quảng Ninh
18/11/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tạp Chí Xây Dựng Đảng
16/11/2022
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
16/11/2022
Điều động Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Điều động Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Công Lý
16/11/2022
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Pháp Luật TP.HCM
16/11/2022
Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Đầu Tư
15/11/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Pháp Luật Việt Nam
15/11/2022
Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn lần thứ 2 làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn lần thứ 2 làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tạp chí Đầu tư Tài chính
15/11/2022
Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tạp chí Mekong Asean
15/11/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
15/11/2022
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo VietnamPlus
15/11/2022
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Tin Tức TTXVN
15/11/2022
Thủ tướng điều động Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng điều động Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Sài Gòn Giải Phóng
15/11/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Báo Tổ Quốc
15/11/2022