'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dịch chuyển thành công chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn đến chỗ mới

Hé lộ ngôi chùa Huế chính điện 1.000 tấn đang được dịch chuyển

Hé lộ ngôi chùa Huế chính điện 1.000 tấn đang được dịch chuyển

[ẢNH} 'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư di dời chánh điện nặng hơn 1.000 tấn ở chùa Diệu Đế - cố đô Huế

[ẢNH} 'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư di dời chánh điện nặng hơn 1.000 tấn ở chùa Diệu Đế - cố đô Huế

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư di dời tòa chánh điện quốc tự nặng 1.000 tấn

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư di dời tòa chánh điện quốc tự nặng 1.000 tấn

'Thần đèn' di dời tòa chánh điện quốc tự nặng 1.000 tấn tại Huế

'Thần đèn' di dời tòa chánh điện quốc tự nặng 1.000 tấn tại Huế

Cận cảnh 'thần đèn' dịch chuyển chính điện nghìn tấn ở Huế

Cận cảnh 'thần đèn' dịch chuyển chính điện nghìn tấn ở Huế

'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện chùa Diệu Đế hơn 1.000 tấn tại Huế

'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện chùa Diệu Đế hơn 1.000 tấn tại Huế

'Thần đèn' di chuyển ngôi chánh điện nặng 1.000 tấn ở cổ tự Diệu Đế, Tp Huế.

'Thần đèn' di chuyển ngôi chánh điện nặng 1.000 tấn ở cổ tự Diệu Đế, Tp Huế.

'Thần đèn' dịch chuyển chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn

'Thần đèn' dịch chuyển chánh điện chùa Diệu Đế nặng 1.000 tấn

'Thần đèn' dùng gần 900 con lăn, di dời chánh điện nặng hơn 1.000 tấn ở Huế

'Thần đèn' dùng gần 900 con lăn, di dời chánh điện nặng hơn 1.000 tấn ở Huế

'Thần đèn' dịch chuyển Chánh điện nghìn tấn ở Quốc tự Diệu Đế

'Thần đèn' dịch chuyển Chánh điện nghìn tấn ở Quốc tự Diệu Đế

Thừa Thiên Huế: Dịch chuyển ngôi chánh điện Quốc tự Diệu Đế để trùng tu, bảo tồn

Thừa Thiên Huế: Dịch chuyển ngôi chánh điện Quốc tự Diệu Đế để trùng tu, bảo tồn

Bắt đầu dịch chuyển tòa chánh điện Đại Hùng ở chùa Diệu Đế (Huế)

Bắt đầu dịch chuyển tòa chánh điện Đại Hùng ở chùa Diệu Đế (Huế)

'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện 1.000 tấn tại cổ tự Diệu Đế

'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện 1.000 tấn tại cổ tự Diệu Đế
'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện 1.000 tấn tại cổ tự Diệu Đế
'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện 1.000 tấn tại cổ tự Diệu Đế

'Thần đèn' di dời ngôi chánh điện 1.000 tấn tại cổ tự Diệu Đế

'Thần đèn' bật mí chiêu chuyển dịch chính điện ngôi chùa 1.000 tấn ở Huế

'Thần đèn' bật mí chiêu chuyển dịch chính điện ngôi chùa 1.000 tấn ở Huế