'Không chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, xe cộ ùn ùn tới các nhà lãnh đạo'

'Không chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, xe cộ ùn ùn tới các nhà lãnh đạo'

Các cấp không được mang quà biếu lãnh đạo là một nội dung mà Thủ tướng đưa ra tại cuộc họp của Chính phủ với...

16 liên quan

Thủ tướng: Không đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội lấy kinh tế

Thủ tướng: Không đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội lấy kinh tế

Cùng với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Chính phủ sẽ quyết không đánh đổi văn hóa, văn minh...

16 liên quan

Khơi dậy khát vọng phát triển

Sáng 31-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa...

16 liên quan

Thủ tướng: 'Tất cả các cấp không ra Hà Nội mang quà biếu Tết, xe cộ ùn ùn tới nhà lãnh đạo'

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay...

16 liên quan

Thủ tướng: Tất cả các cấp không ra Hà Nội, ùn ùn tới nhà lãnh đạo biếu quà Tết

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý, các bộ, ngành, địa phương không tranh thủ dịp Tết này để biếu quà...

16 liên quan

Thủ tướng: Tết không mang quà ra Hà Nội, cấm xe cộ ùn ùn đi chúc Tết lãnh đạo

'Tôi yêu cầu các cấp, các ngành, không được chạy ra Hà Nội mang quà biếu Tết cấp trên, để xe cộ ùn ùn tới...

16 liên quan

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm thu phí không dừng

Các bộ, ngành, địa phương thiết kế cụ thể, triển khai đồng bộ trong phạm vi, trách nhiệm để làm rõ những nội...

16 liên quan

Thủ tướng chỉ đạo dẹp bỏ các băng cướp để dân an tâm đón tết

Kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 31-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc các cấp...

16 liên quan

Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng cấp dưới biếu quà cấp trên

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng cấp dưới...

16 liên quan

Thủ tướng: Địa phương không ra Hà Nội, ùn ùn xe tới nhà lãnh đạo biếu quà Tết

Thủ tướng lưu ý, tất cả các cấp không phải ra Hà Nội để mang quà biếu Tết, xe ùn ùn tới các nhà lãnh đạo không...

16 liên quan

Thủ tướng: Không để tình trạng 'biết rồi khổ lắm nói mãi'

Cho biết có doanh nghiệp bức xúc vì kiến nghị gửi 3-4 tháng không được giải quyết, Thủ tướng yêu cầu, các...

16 liên quan