Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu

Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

43 liên quan

Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA do Chủ tịch nước chủ trì tạo tiếng vang lớn

Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA do Chủ tịch nước chủ trì tạo tiếng vang lớn

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc - Ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc - Ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc - Ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo...

43 liên quan

Chủ tịch nước lần đầu chủ trì phiên họp cấp cao tại Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước lần đầu chủ trì phiên họp cấp cao tại Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 3 đề xuất để giải quyết các vấn đề của khu vực, trong đó có vấn đề...

43 liên quan

Chủ tịch nước: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Chủ tịch nước: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Tối 19/4, tại Hà Nội, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4/2021, Chủ...

43 liên quan

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao của...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Lòng tin và đối thoại chính là giải pháp căn cơ cho một nền hòa bình bền vững

Ngày 19/4, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4/2021, Chủ tịch nước...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng bảo an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng bảo an

Tối 19/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA

Ngày 19/4, Việt Nam sẽ tổ chức Phiên thảo luận cấp cao trực tuyến với chủ đề 'Vai trò của các tổ chức khu...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận mở tại HĐBA Liên Hợp Quốc

Phiên Thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày...

43 liên quan

Việt Nam chủ trì hội nghị cấp cao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam chủ trì hội nghị cấp cao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 19/4, Việt Nam sẽ tổ chức Phiên thảo luận cấp...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao Liên Hợp Quốc

Theo thông cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA Liên Hợp Quốc

Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo:

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của HÐBA Liên hợp quốc

Ngày 14-4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:

43 liên quan

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 19-4 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên thảo luận cấp cao HĐBA

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 19/4 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết:

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 19-4-2021, tại Hà Nội, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao HĐBA LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao HĐBA LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao về chủ đề 'Tăng cường hợp tác giữa LHQ...

43 liên quan

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA LHQ

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của HĐBA LHQ

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 19/4 tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp cấp cao HĐBA Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp cấp cao HĐBA Liên hợp quốc

Phiên thảo luận có chủ đề 'Tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng...

43 liên quan

Chủ tịch nước sẽ chủ trì phiên thảo luận ở Hội đồng Bảo an LHQ

Chủ tịch nước sẽ chủ trì phiên thảo luận ở Hội đồng Bảo an LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì phiên thảo luận trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Đà Nẵng

43 liên quan

CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM

Chiều 10/3, tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo...

43 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam - Ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Chiều 10/4, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng,...

43 liên quan

'Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang đến cách tiếp cận mới'

'Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ mang đến cách tiếp cận mới'

Trao đổi với Zing, giáo sư Carl Thayer nhận định Việt Nam có lợi thế lớn khi được đại diện bởi Chủ tịch...

43 liên quan