Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Trách nhiệm chính trị người đứng đầu

Trách nhiệm chính trị người đứng đầu

Tạp Chí Xây Dựng Đảng
29/1/2023
Sự kiện nổi bật ngày 18.1

Sự kiện nổi bật ngày 18.1

Báo Hải Dương
18/1/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Báo Dân Sinh
18/1/2023
Miễn nhiệm chức vụ: Việc bình thường trong xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền

Miễn nhiệm chức vụ: Việc bình thường trong xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền

Báo Tin Tức TTXVN
18/1/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức thôi chức Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức thôi chức Chủ tịch nước

Báo Công Thương
18/1/2023
Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Bnews
Bnews
18/1/2023
Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Báo Kinh Tế Đô Thị
18/1/2023
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Báo Công An Nhân Dân
18/1/2023
Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Báo Đầu Tư
18/1/2023
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Báo VTC News
18/1/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước

Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
18/1/2023
Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc

Công An TP.HCM
18/1/2023
Chiều 18/1, Quốc hội xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18/1, Quốc hội xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Báo Công Thương
18/1/2023
Hình ảnh kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội XV về công tác nhân sự

Hình ảnh kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội XV về công tác nhân sự

Báo Pháp Luật TP.HCM
18/1/2023
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ

Báo Người Lao Động
18/1/2023
Quốc hội họp kỳ bất thường lần 3 về công tác nhân sự vào chiều 18/1

Quốc hội họp kỳ bất thường lần 3 về công tác nhân sự vào chiều 18/1

Tạp chí VnEconomy
18/1/2023
Hôm nay, Quốc hội họp bất thường về nhân sự

Hôm nay, Quốc hội họp bất thường về nhân sự

Tạp chí Đầu tư Tài chính
18/1/2023
Hôm nay, Quốc hội họp kỳ bất thường lần 3 xem xét về công tác nhân sự

Hôm nay, Quốc hội họp kỳ bất thường lần 3 xem xét về công tác nhân sự

Báo Giao Thông
18/1/2023