Vụ bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần TW I: Kết cục của nhóm y, bác sĩ trót 'nhúng chàm'

Vụ bay lắc tại Bệnh viện Tâm thần TW I: Kết cục của nhóm y, bác sĩ trót 'nhúng chàm'

Bay lắc trong BV Tâm thần T.Ư: Mất hành vi sao bị tử hình?

Bay lắc trong BV Tâm thần T.Ư: Mất hành vi sao bị tử hình?

Trước khi lãnh án tử, 'trùm' vụ 'bay lắc' trong BV Tâm thần trung ương I nói gì?

Trước khi lãnh án tử, 'trùm' vụ 'bay lắc' trong BV Tâm thần trung ương I nói gì?

Tử hình 'ông trùm' mua bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Tử hình 'ông trùm' mua bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Tuyên án tử hình đối tượng tổ chức bay lắc, mua bán ma túy tại Bệnh viện tâm thần

Tuyên án tử hình đối tượng tổ chức bay lắc, mua bán ma túy tại Bệnh viện tâm thần

Vụ 'bay lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương, tòa tuyên 2 án tử hình

Vụ 'bay lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương, tòa tuyên 2 án tử hình

Tuyên án tử hình đối tượng tổ chức bay lắc, mua bán ma túy tại Bệnh viện tâm thần

Tuyên án tử hình đối tượng tổ chức bay lắc, mua bán ma túy tại Bệnh viện tâm thần

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện tâm thần: Tử hình 2 đối tượng cầm đầu và giúp sức tích cực

Vụ 'bay lắc' trong BV Tâm thần T.Ư I: Hai bị cáo bị tuyên tử hình

Vụ 'bay lắc' trong BV Tâm thần T.Ư I: Hai bị cáo bị tuyên tử hình

Vụ 'bay, lắc' tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I: 2 án tử hình

Vụ 'bay, lắc' tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I: 2 án tử hình

'Ông trùm' và 'đàn em' lãnh án tử hình vụ 'bay lắc' trong bệnh viện tâm thần

'Ông trùm' và 'đàn em' lãnh án tử hình vụ 'bay lắc' trong bệnh viện tâm thần

Tử hình 'ông trùm' tổ chức 'bay lắc' thâu đêm cùng nhiều nữ nhân viên y tế trong bệnh viện

Tử hình 'ông trùm' tổ chức 'bay lắc' thâu đêm cùng nhiều nữ nhân viên y tế trong bệnh viện

2 án tử hình, 1 án chung thân trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

2 án tử hình, 1 án chung thân trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện tâm thần: Tử hình 2 đối tượng cầm đầu và giúp sức tích cực

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện tâm thần: Tử hình 2 đối tượng cầm đầu và giúp sức tích cực

Tử hình 'trùm' ma túy tổ chức bay lắc trong bệnh viện tâm thần

Tử hình 'trùm' ma túy tổ chức bay lắc trong bệnh viện tâm thần

Vụ 'động ma túy' tại Bệnh viện Tâm thần: Tòa tuyên 2 án tử hình

Vụ 'động ma túy' tại Bệnh viện Tâm thần: Tòa tuyên 2 án tử hình

Tòa tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tòa tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay, lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tuyên hai án tử hình trong vụ 'bay, lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1