Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

NH thắt hầu bao, trông chờ vào mảng dịch vụ

Gốc

Hanoinet - Cũng với mục tiêu an toàn, nhiều ngân hàng không chỉ giảm cho vay thêm, mà còn tập trung hồi nợ đến hạn, điều này dẫn đến tình trạng dư nợ tín dụng của các NH không tăng. Việc huy động vốn mạnh mẽ, đẩy lãi suất tăng cao đến nay không còn nữa. Lãi suất đang tiếp tục xu hướng hạ.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=99141