Nhà báo Trần Minh: 'Không có ai đủ tầm để thay thế Ronaldo'

Gốc
Nhà báo Trần Minh cho rằng Neymar có thể về Real Madrid nhưng không ai thay thế được Ronaldo.