Hanoinet - Đăng nhập vào Yahoo Mail, Gmail hoặc một dịch vụ thư điện tử khác đã trở thành thói quen thường nhật của nhiều người. Nhưng nếu họ vô tình quên hoặc bị lộ password thì mọi con đường liên hệ với nhà cung cấp lại trở nên mù mịt.