(TNO) Kết quả khảo sát lương do Công ty tư vấn nhân sự Talentnet công bố ngày 6.10 cho thấy nhà đất và ngân hàng là hai ngành ít tăng lương nhất.

Thị trường nhà đất gặp khó khăn đã ảnh hưởng tới thu nhập của nhân viên ngành này - Ảnh: Đình Quân

Theo kết quả này, ngành dịch vụ tài chính bao gồm bất động sản và ngân hàng có tỉ lệ tăng lương thấp nhất ở mức 8,4% và 8,9%, do tác động của thị trường.

Ba ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất với mức xấp xỉ 11% là dược phẩm, hàng tiêu dùng và hóa chất.

Xét theo vị trí công tác, các công việc kỹ sư có mức lương cao nhất so với thị trường, cao hơn 3,5%, liền sau là tài chính, kế toán (cao hơn thị trường 1,2%) và luật (0,7%).

Trong khi đó, công việc bán hàng qua điện thoại, và sản xuất có tỷ lệ lương thấp nhất so với thị trường (thấp hơn 16% và 15,8% so với thị trường).

Theo kết quả khảo sát, sự chênh lệch mức chi trả giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vẫn ở mức cao là 30%. Các doanh nghiệp trong nước thường chi trả mức thưởng cao hơn các doanh nghiệp nước ngoài.

Hiện tại, để thu hút nhân tài, doanh nghiệp trong nước sẵn lòng chi trả vượt quá khoản lương cho vài vị trí chủ chốt hoặc cấp cao. Doanh nghiệp trong nước thường sử dụng các ưu đãi như cấp cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu… để giữ chân nhân sự giỏi.

“Tuy nhiên, sẽ mất một vài năm nữa để mức chi trả ở các doanh nghiệp lớn trong nước theo kịp với các doanh nghiệp nước ngoài” - bà Hoa Nguyễn, trưởng bộ phận khảo sát lương và tư vấn nhân sự theo phương pháp của Talentnet cho biết.

Xét thêm về các khoản thưởng, ngành ngân hàng và dầu khí có mức thưởng cao nhất tương ứng 22,7% và 17,7%. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước vẫn chi trả cao hơn doanh nghiệp nước ngoài.

Trung Hiếu