Cục trưởng Cục Quản lý nhà (Bộ Xây dựng) - Nguyễn Mạnh Hà cho biết, Bộ Xây dựng đang dự kiến hạn mức sở hữu nhà mà mỗi hộ gia đình không phải nộp thuế bất động sản là khoảng 100 m2...