(Vietstock) – Nhu cầu toàn cầu đối với cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính của Mỹ tăng mạnh nhất trong 10 tháng vào tháng 9 khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn tiếp diễn.

* 4 lý do Mỹ sẽ không rơi vào khủng hoảng nợ như Ý

Theo Bộ Tài chính, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 68.6 tỷ USD tài sản dài hạn của Mỹ như cổ phiếu, tín phiếu và trái phiếu – mức cao nhất kể từ tháng 11/2010 và cao hơn nhiều so với mức 58 tỷ USD trong tháng 8.

Nếu bao gồm các chứng khoán ngắn hạn như hợp đồng hoán đổi cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 57.4 tỷ USD, thấp hơn so với mức 89.3 tỷ USD trong tháng trước.

Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua 84.5 tỷ USD trái phiếu và tín phiếu kho bạc, cao hơn nhiều so với mức 60.1 tỷ USD trong tháng 8. Cụ thể, nhà đầu tư tổ chức mua 38.8 tỷ USD còn nhà đầu tư cá nhân mua 46.9 tỷ USD.

Được biết, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 19.2 tỷ USD cổ phiếu Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, Trung Quốc tăng cường nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 9 sau đà bán tháo mạnh trong tháng 8. Tương tự, Nhật Bản và Anh cũng gia tăng lượng trái phiếu kho bạc đang nắm giữ.