Nhà đầu tư trẻ chuyển hướng: Buôn quặng

Gốc
(SVVN) Chứng khoán đang đứng, nhà đất đang đóng băng... một số nhà đầu tư trẻ đang chuyển sang việc tập tành buôn quặng.

Tin nóng

Tin mới