Ngày 27-9, đúng 16 giờ 44 giờ Bắc Kinh (tức 15 giờ 42 giờ VN), nhà du hành vũ trụ Trạch Chí Cương đã mở cửa tàu Thần Châu 7 để thực hiện chuyến đi bộ trong không gian.