Hanoinet - Hiện Phan Chí Hiếu vừa là giáo viên vừa là giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin H&T.