Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nhà hàng đầu tiên nhận chứng chỉ ISO 9001 và ISO 22000

Nhà hàng Rượu Vang Vine, Hà Nội, vừa trở thành nhà hàng đầu tiên nhận chứng chỉ về Hệ thống Quản Lý Chất Lượng và Hệ Thống Quản Lý Vệ sinh an toàn thực phẩm đạt chuẩn mực quốc tế của Quacert.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228493/Default.aspx