Đây là hệ thống chiếu sáng thuộc loại hiện đại nhất, trị giá 136.000 EUR (khoảng 3,5 tỷ đồng), do Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM lắp đặt theo thiết kế của Pháp