Nhà máy điện Đại Ninh chính thức hòa vào lưới điện quốc gia

Gốc
Nhà máy Thủy điện Đại Ninh chính thức phát điện góp phần hạn chế tình trạng thiếu điện hiện nay và trong thời gian tới.

Tin nóng

Tin mới