Ngày 9/10, tổ máy số 1 Nhà máy Điện Ô Môn I thuộc Trung tâm điện lực Ô Môn đã chính thức vận hành và hòa vào lưới điện quốc gia.