Nhà máy Đường An Khê ra quân cơ giới hóa vùng nguyên liệu

Gốc
Buổi lễ được tổ chức vào sáng 14/11. Báo cáo cho biết, hiện tổng diện tích đất nông nghiệp có khả năng trồng mía của vùng nguyên liệu là 50.000 ha, tổng diện tích mía hiện có 29.427 ha.

Trong đó, tổng diện tích mía thực hiện cơ giới hóa (làm đất và trồng) là 16.145 ha.

Hiện NM có 250 máy kéo công suất lớn, 700 thiết bị nông nghiệp, 10 máy thu hoạch liên hợp... đảm bảo thực hiện làm đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch trên 10.000 ha/vụ. Hàng năm, NM không ngừng đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ cao, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất mía trong những năm đến.

Việc đưa cơ giới hóa và triển khai cánh đồng lớn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Năng suất vụ thu hoạch 2016- 2017 cho thấy: Nếu cơ giới hóa trồng thủ công, năng suất chỉ đạt 75 tấn/ha thì cơ giới hóa trồng máy đạt 85 tấn/ha, còn cơ giới hóa cánh đồng lớn năng suất đạt 96 tấn/ha. Việc cơ giới hóa trên cánh đồng lớn của NM, không những làm cho năng suất tăng mà lợi nhuận cũng tăng theo, chi phí thì lại giảm.

Định hướng phát triển cơ giới hóa vùng nguyên liệu của NM vụ mía 2017- 2018 sẽ có diện tích toàn vùng là 32.000 ha. Riêng diện tích cơ giới hóa là 17.500 ha (cơ giới hóa cánh đồng lớn 5.000 ha, cơ giới hóa trồng máy 9.000 ha, cơ giới hóa rạch hàng 3.500 ha...

Mục tiêu những năm đến của nhà máy là 80% diện tích được cơ giới làm đất, trồng, chăm sóc, với định hướng toàn vùng nguyên liệu là 42.000 ha; 30% mía được thu hoạch bằng máy...

ĐĂNG LÂM