(CATP) Ngày 25-3, ông Nguyễn Xuân Bái - Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam cho biết: hơn 6 tháng thông báo thanh lý bán đấu giá toàn bộ tài sản (gồm nhà làm việc, máy móc thiết bị, hóa chất, vật tư thay...