Nhà máy tấn công trường học

Gốc
Hàng trăm học sinh phải "sống chung" với tiếng ồn, khói bụi độc hại và nguồn nước ô nhiễm nặng nề từ các các nhà máy khu công nghiệp Đông Vĩnh kề bên.

Tin nóng

Tin mới